Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska Viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerrak:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålands hav:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Södermanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade