Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från måndag mitt på dagen, främst i västra delen, nordost ca 15 m/s. Måndag kväll avtagande. Källa: SMHI

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län utom Öland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Måndag morgon till måndag kväll Var: Främst söder och öster om Storsjön Intensitet: 10-15 cm Kommentar: Snöfallet fortsätter in under tisdagsdygnet men med minskad intensitet Källa: SMHI

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län, Öland:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Gävleborgs län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län utom Roslagskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Södermanlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: Främst i den östra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: Källa: SMHI

Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västerbottens län kustland:

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Måndag förmiddag till måndag kväll Var: I hela området Intensitet: Omkring 10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län, Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från måndag mitt på dagen, nordost ca 15 m/s. Måndag kväll avtagande. Källa: SMHI

Uppsala län utom Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade