Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I torrt fjolårsgräs i hela området Intensitet: Risken för gräsbrand är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Sydvästra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, syd om Vättern:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Kalmar län utom Öland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från fredag och fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Under torsdagen varmt med över 26 grader Källa: SMHI

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Gävleborgs län inland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I södra delen Intensitet: Det är risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Finska viken:

Inga vädervarningar utfärdade

Blekinge län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt till extremt torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fredag till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Lördag och söndag kan temperaturen lokalt gå över 30 grader Källa: SMHI

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län, Öland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Gävleborgs län kustland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Bälten:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Södra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Stockholms län utom Roslagskusten:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Örebro län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Kronobergs län, östra delen:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Skåne län utom Österlen:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Södermanlands län:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I torrt fjolårsgräs i hela området Intensitet: Risken för gräsbrand är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I norra delen i torrt fjolårsgräs Intensitet: Risken för gräsbrand är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Kronobergs län, västra delen:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Värmlands län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I centrala delarna Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Rigabukten:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Gotlands län:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Lördag och söndag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Västerbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerack:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydöstra Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län, Upplandskusten:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Mellersta Östersjön:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län, Dalafjällen:

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I torrt fjolårsgräs i hela området Intensitet: Risken för gräsbrand är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Västmanlands län:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län utom Upplandskusten:

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från fredag till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Hallands län:

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI