Skärgårdshavet:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: I kväll sydväst 15 m/s. Natt till torsdag nord 14-18 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 21:00 - 21 jan kl 12:00 Källa: SMHI

Rigabukten:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från onsdag eftermiddag sydväst ca 15 m/s. I morgon torsdag nordväst.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 12:00 - 20 jan kl 23:00 Källa: SMHI

Sydöstra Östersjön:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Väst eller sydväst 15 m/s, från onsdag kväll 14-18 m/s. Torsdag morgon nordväst.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 16 jan kl 13:00 - 21 jan kl 00:00 Källa: SMHI

Finska Viken:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Sydväst 15 m/s. Natt mot torsdag något avtagande. I morgon torsdag i västra delen nord ca 15 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 06:00 - 20 jan kl 23:00 Källa: SMHI

Norra Bottenhavet:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Från onsdag kväll nord eller nordväst 14-17 m/s. Natt mot torsdag ökande till 17-20 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 19:00 - 21 jan kl 06:00 Källa: SMHI

Jönköpings län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Sydväst 15 m/s. Onsdag kväll nordväst 14-18 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 06:00 - 20 jan kl 12:00 Källa: SMHI

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Sydväst 14 m/s, i eftermiddag något avtagande.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 18 jan kl 12:00 - 19 jan kl 15:00 Källa: SMHI

Norra Kvarken:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Från torsdag morgon nord 15 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 20 jan kl 05:00 - 21 jan kl 06:00 Källa: SMHI

Norra Östersjön:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Sydväst 15 m/s, natt mot torsdag nordväst 16-21 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 16 jan kl 09:00 - 21 jan kl 00:00 Källa: SMHI

Södra Östersjön:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Väst eller sydväst 15 m/s. Från ikväll 14-18 m/s. Natt mot torsdag nordväst.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 06:00 - 21 jan kl 00:00 Källa: SMHI

Mellersta Östersjön:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Sydväst 15 m/s. I kväll 14-18 m/s. Natt till torsdag nordväst 17-22 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 16 jan kl 11:00 - 21 jan kl 00:00 Källa: SMHI

Sydvästra Östersjön:

Gul varning. Kuling 14-17 m/s.
Händelse: Onsdag eftermiddag väst 15 m/s, under kvällen vridande mot nordväst.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 12:00 - 20 jan kl 15:00 Källa: SMHI

Öresund:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Sent onsdag eftermiddag sydväst 15 m/s. Från onsdag kväll nordväst 14-18 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 16:00 - 20 jan kl 21:00 Källa: SMHI

Gul varning. Lågt vattenstånd.
Händelse: Natt mot torsdag söder om bron kortvarigt -50 cm i RH 2000.
Vad händer: Natt mot torsdag sjunker vattenståndet kortvarigt till -50 cm i RH 2000. Tidig morgon åter stigande.
Påverkar: Ökad risk för grundstötning. Problem att angöra vissa hamnar eller bryggor.
Var: Söder om bron.När: 20 jan kl 02:00 - 06:00 Källa: SMHI

Kattegatt:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Sydväst eller väst 15 m/s. Från onsdag kväll nordväst 15-19 m/s. Natt mot torsdag något avtagande.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 06:00 - 21 jan kl 03:00 Källa: SMHI

Skagerrak:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Sydväst 14-17 m/s, onsdag kväll nordväst eller nord 15-20 m/s. Torsdag eftermiddag något avtagande.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 18 jan kl 12:00 - 21 jan kl 00:00 Källa: SMHI

Vänern:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Sydväst 15 m/s. I kväll nordväst 15-20 m/s, natt till torsdag åter 15 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 05:00 - 21 jan kl 15:00 Källa: SMHI

Södra Bottenhavet:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Sydväst 15 m/s. Från sent onsdag kväll nord eller nordväst 14-19 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 06:00 - 21 jan kl 12:00 Källa: SMHI

Ålands hav:

Gul varning. Kuling 18-25 m/s.
Händelse: Från sent onsdag kväll nord 14-18 m/s.
Påverkar: Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
När: 19 jan kl 22:00 - 21 jan kl 12:00 Källa: SMHI

Skåne län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Gul varning. Vind.
Händelse: Hårda vindbyar som kortvarigt kan nå stormstyrka passerar under natten kombinerat med regn och snöblandat regn.
Vad händer: Sydvästlig vind som under natten vrider mot nord och i samband med det ökar till byvind 22-26 m/s kombinerat med regn eller snöblandat regn.
Påverkar: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Risk för förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen.
När: 20 jan kl 02:00 - 06:00 Källa: SMHI

Kalmar län:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Östergötlands län:

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett område med hårda vindbyar, lokalt stormbyar passerar österut under onsdag kväll.
Vad händer: Ett lågtryck passerar österut och i samband med det väntas västliga till nordvästliga byvindar 20-23 m/s.
Påverkar: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.
Kommentar: Kortvarigt kan vinden komma upp i stormbyar. I samband med vinden kommer det även att passera ett område med regn eller snöblandat regn.
När: 19 jan kl 18:00 - 23:00 Källa: SMHI

Södermanlands län:

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett område med hårda vindbyar, lokalt stormbyar passerar österut under onsdag kväll.
Vad händer: Ett lågtryck passerar österut och i samband med det väntas västliga till nordvästliga byvindar 20-23 m/s.
Påverkar: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.
Kommentar: Kortvarigt kan vinden komma upp i stormbyar. I samband med vinden kommer det även att passera ett område med regn eller snöblandat regn.
När: 19 jan kl 18:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde kombinerat med frisk vind passerar under natten.
Vad händer: Under natten mot torsdag och torsdag morgon passerar ett område med regn som övergår i snö kombinerat med frisk nordvästvind. 2-6 cm nysnö.
Påverkar: Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
Kommentar: Kan förekomma problem i morgontrafiken.
När: 20 jan kl 00:00 - 06:00 Källa: SMHI

Örebro län:

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett område med hårda vindbyar, lokalt stormbyar passerar österut under onsdag kväll.
Vad händer: Ett lågtryck passerar österut och i samband med det väntas västliga till nordvästliga byvindar 20-23 m/s.
Påverkar: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.
Kommentar: Kortvarigt kan vinden komma upp i stormbyar. I samband med vinden kommer det även att passera ett område med regn eller snöblandat regn.
När: 19 jan kl 18:00 - 23:00 Källa: SMHI

Västmanlands län:

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett område med hårda vindbyar, lokalt stormbyar passerar österut under onsdag kväll.
Vad händer: Ett lågtryck passerar österut och i samband med det väntas västliga till nordvästliga byvindar 20-23 m/s.
Påverkar: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.
Kommentar: Kortvarigt kan vinden komma upp i stormbyar. I samband med vinden kommer det även att passera ett område med regn eller snöblandat regn.
När: 19 jan kl 18:00 - 23:00 Källa: SMHI

Stockholms län:

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde kombinerat med frisk vind passerar under natten.
Vad händer: Under natten mot torsdag och torsdag morgon passerar ett område med regn som övergår i snö kombinerat med frisk nordvästvind. 2-6 cm nysnö.
Påverkar: Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
Kommentar: Kan förekomma problem i morgontrafiken.
När: 20 jan kl 00:00 - 06:00 Källa: SMHI

Uppsala län:

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Ett snöfallsområde kombinerat med frisk vind passerar under natten.
Vad händer: Under natten mot torsdag och torsdag morgon passerar ett område med regn som övergår i snö kombinerat med frisk nordvästvind. 2-6 cm nysnö.
Påverkar: Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
Kommentar: Kan förekomma problem i morgontrafiken.
När: 20 jan kl 00:00 - 06:00 Källa: SMHI

Dalarnas län:

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett område med hårda vindbyar, lokalt stormbyar passerar österut under onsdag kväll.
Vad händer: Ett lågtryck passerar österut och i samband med det väntas västliga till nordvästliga byvindar 20-23 m/s.
Påverkar: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.
Kommentar: Kortvarigt kan vinden komma upp i stormbyar. I samband med vinden kommer det även att passera ett område med regn eller snöblandat regn.
När: 19 jan kl 18:00 - 23:00 Källa: SMHI

Gävleborgs län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län:

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett område med hårda vindbyar, lokalt stormbyar passerar österut under onsdag kväll.
Vad händer: Ett lågtryck passerar österut och i samband med det väntas västliga till nordvästliga byvindar 20-23 m/s.
Påverkar: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.
Kommentar: Kortvarigt kan vinden komma upp i stormbyar. I samband med vinden kommer det även att passera ett område med regn eller snöblandat regn.
När: 19 jan kl 18:00 - 23:00 Källa: SMHI

Värmlands län:

Gul varning. Vind.
Händelse: Ett område med hårda vindbyar, lokalt stormbyar passerar österut under onsdag kväll.
Vad händer: Ett lågtryck passerar österut och i samband med det väntas västliga till nordvästliga byvindar 20-23 m/s.
Påverkar: Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.
Kommentar: Kortvarigt kan vinden komma upp i stormbyar. I samband med vinden kommer det även att passera ett område med regn eller snöblandat regn.
När: 19 jan kl 18:00 - 23:00 Källa: SMHI