Jämtlands län, Jämtlandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Sydvästra Östersjön:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till torsdag tillfälligt sydväst 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 När: Från torsdag morgon till torsdag kväll Var: I farleden Nivå: -50 till -60 cm i RH 2000 Kommentar: - Källa: SMHI

Norra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Öresund:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till torsdag tillfälligt sydväst 15 m/s. Källa: SMHI

Jönköpings län, syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Kalmar län utom Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Östersjön:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag förmiddag väst eller sydväst 15 m/s. Torsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

Jämtlands län utom fjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, inre Dalsland:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Finska viken:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag kväll väst eller sydväst tillfälligt 15 m/s. Källa: SMHI

Blekinge län:

Inga vädervarningar utfärdade

Skärgårdshavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Bottenviken:

Inga vädervarningar utfärdade

Kattegatt:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till torsdag väst eller sydväst 15 m/s, torsdag morgon avtagande. Källa: SMHI

Kalmar län, Öland:

Inga vädervarningar utfärdade

Gävleborgs län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Bälten:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till torsdag tillfälligt sydväst 15 m/s. Källa: SMHI

Norrbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jönköpings län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Östersjön:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till torsdag sydväst 14-18 m/s. Källa: SMHI

Västra Götalands län, norra Västergötland:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län utom Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Örebro län:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, östra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län utom Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Södermanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län inland:

Inga vädervarningar utfärdade

Jämtlands län, Härjedalsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Dalarnas län utom Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv:

Inga vädervarningar utfärdade

Kronobergs län, västra delen:

Inga vädervarningar utfärdade

Västernorrlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Skåne län, Österlen:

Inga vädervarningar utfärdade

Värmlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Rigabukten:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag förmiddag väst eller sydväst 15 m/s. Torsdag kväll avtagande. Källa: SMHI

Östergötlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Gotlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Västerbottens län kustland:

Inga vädervarningar utfärdade

Skagerack:

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag väst eller sydväst ca 15 m/s. Källa: SMHI

Sydöstra Östersjön:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till torsdag sydväst 14-18 m/s. Källa: SMHI

Uppsala län, Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg:

Inga vädervarningar utfärdade

Mellersta Östersjön:

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag morgon sydväst 14-18 m/s. Källa: SMHI

Dalarnas län, Dalafjällen:

Inga vädervarningar utfärdade

Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Ålandshav:

Inga vädervarningar utfärdade

Stockholms län, Roslagskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Västmanlands län:

Inga vädervarningar utfärdade

Södra Bottenhavet:

Inga vädervarningar utfärdade

Västra Götalands län, sydväst Vänern:

Inga vädervarningar utfärdade

Norra Kvarken:

Inga vädervarningar utfärdade

Uppsala län utom Upplandskusten:

Inga vädervarningar utfärdade

Hallands län:

Inga vädervarningar utfärdade