Vädervarningar Gotlands län

2021-09-15 04:11:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I främst de inre delarna av ön Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-16 15:29:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under tisdagen Var: I hela området Intensitet: Det är lokalt torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: Brandrisken kan minska under eftermiddagen i samband med regnskurar Källa: SMHI

2021-08-05 15:09:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-05 15:09:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-05 15:09:04 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-31 20:11:22 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-31 15:17:55 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-29 04:14:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extrem stor brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-29 04:14:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extrem stor brandspridning. Kommentar: Brandrisken minskar i samband med skurar Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 11:03:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är extremt torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI