Vädervarningar Kalmar län

2023-12-01 09:22:49 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar drar in med nordvinden vilket bland annat kan orsaka problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-11-30 10:41:53 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar drar in med nordvinden vilket bland annat kan orsaka problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-10-20 10:41:01 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger ytterligare under lördag morgon i samband med blåsigt väder.
Källa: SMHI

2023-10-20 10:41:01 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-10-20 10:41:01 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-10-19 11:14:14 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-10-19 11:14:14 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-10-19 11:14:14 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Natt mot fredag och fredag morgon snöbyar som lokalt kan bli kraftiga och medföra problem i trafiken. Stora lokala variationer väntas.
Källa: SMHI

2023-10-19 10:54:38 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-10-02 08:39:07 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-10-01 10:37:08 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-09-30 10:45:45 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-09-30 10:45:45 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-09-28 09:55:32 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

2023-09-28 09:55:32 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

2023-09-27 10:33:22 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI

2023-09-26 12:08:33 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-25 15:52:33 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-24 12:39:17 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-09-24 12:32:46 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: I samband med soligt och blåsigt väder är skogsbrandsrisken stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor.
Källa: SMHI