Vädervarningar Kalmar län

2022-11-20 10:16:15 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Fram till natten mot tisdag tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-20 10:16:15 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Fram till natten mot tisdag tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-20 10:16:15 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Fram till natten mot tisdag tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 15:39:00 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas ymnigt och ihållande snöfall som bland annat kan orsaka stora trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från natt till lördag till söndag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 12:16:08 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas ymnigt och ihållande snöfall som bland annat kan orsaka stora trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från natt till lördag till söndag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 12:16:08 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från natt till lördag till söndag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 08:54:57 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas ymnigt och ihållande snöfall som bland annat kan orsaka stora trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från natt till lördag till söndag förmiddag väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 03:03:40 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas ymnigt och ihållande snöfall som bland annat kan orsaka stora trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från natt till lördag till söndag förmiddag väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-18 10:11:28 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-09-28 16:24:57 +0200

Gul varning. Regn.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag morgon väntas stora mängder regn. Detta kan orsaka lokala översvämningsproblem.
Källa: SMHI

2022-09-28 16:24:57 +0200

Gul varning. Regn.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag morgon väntas stora mängder regn. Detta kan orsaka lokala översvämningsproblem.
Källa: SMHI

2022-09-27 16:57:15 +0200

Gul varning. Regn.
Händelse: Under onsdagen och delar av torsdagen kan det komma stora mängder regn. Detta kan orsaka lokala översvämningsproblem.
Källa: SMHI

2022-09-24 15:28:25 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-09-24 15:28:25 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-09-24 15:28:25 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-09-23 14:10:31 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-09-23 14:10:31 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-09-22 12:13:06 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-09-22 12:13:06 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-09-22 12:11:42 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI