Vädervarningar Örebro län

2023-01-29 16:30:27 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Natt mot måndag och måndag morgon följs regn av snabbt sjunkande temperatur på flera håll. Risk för plötslig ishalka då blöta vägar kan frysa till.
Källa: SMHI

2023-01-29 11:48:42 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Natt mot måndag och måndag morgon följs regn av snabbt sjunkande temperatur på flera håll. Risk för plötslig ishalka då blöta vägar kan frysa till.
Källa: SMHI

2023-01-29 11:28:31 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Natt mot måndag och måndag morgon följs regn av snabbt sjunkande temperatur på flera håll. Risk för plötslig ishalka då blöta vägar kan frysa till.
Källa: SMHI

2023-01-04 08:44:48 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall rör sig in idag som tidvis kan vara kraftigt. Ostvinden tilltar från eftermiddagen och vädret väntas bl a. medföra trafikstörningar.
Källa: SMHI

2023-01-03 22:41:55 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Ett lågtryck passerar österut över Götaland under onsdagen och det medför tidvis kraftigt snöfall i kombination med lokalt upp till frisk vind.
Källa: SMHI

2023-01-03 10:24:29 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Ett lågtryck passerar österut över Götaland under onsdagen och det medför tidvis kraftigt snöfall i kombination med lokalt upp till frisk vind.
Källa: SMHI

2023-01-02 04:43:56 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Under morgon och förmiddag regn eller underkylt regn som kan ge ishalka och trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-12-31 04:03:59 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Risk för ishalka i samband med regn på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-30 23:51:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Risk för ishalka i samband med regn på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-30 10:28:28 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Risk för ishalka i samband med regn på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-26 19:30:54 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt till måndag snöblandat regn eller underkylt regn som kan falla på frusna vägar och orsaka ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Nederbörd följs av snabb uppklarning vilket väntas skapa plötslig isbildning på vägarna.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Nederbörd följs av snabb uppklarning vilket väntas skapa plötslig isbildning på vägarna.
Källa: SMHI

2022-12-26 09:39:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Nederbörd följs av snabb uppklarning vilket väntas skapa plötslig isbildning på vägarna.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Nederbörd följs av snabb uppklarning vilket väntas skapa plötslig isbildning på vägarna.
Källa: SMHI

2022-12-26 09:39:13 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Nederbörd följs av snabb uppklarning vilket väntas skapa plötslig isbildning på vägarna.
Källa: SMHI

2022-12-25 20:49:00 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från söndag kväll delvis regn, eller snöfall som övergår i regn, som rör sig in från sydväst och snabbt kan frysa till på kalla vägar med ishalka som följd. Således risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från en bit in på söndag eftermiddag delvis regn, eller snöfall som övergår i regn, som rör sig in från sydväst och snabbt kan frysa till på kalla vägar med ishalka som följd. Således risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt till måndag snöblandat regn eller underkylt regn som kan falla på frusna vägar och orsaka ishalka.
Källa: SMHI

2022-12-25 13:44:33 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt till måndag snöblandat regn eller underkylt regn som kan falla på frusna vägar och orsaka ishalka.
Källa: SMHI

2022-12-25 13:44:33 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt till måndag snöblandat regn eller underkylt regn som kan falla på frusna vägar och orsaka ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Nederbörd följs av snabb uppklarning vilket väntas skapa plötslig isbildning på vägarna.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Nederbörd följs av snabb uppklarning vilket väntas skapa plötslig isbildning på vägarna.
Källa: SMHI

2022-12-24 15:02:14 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från söndag kväll delvis regn, eller snöfall som övergår i regn, som rör sig in från sydväst och snabbt kan frysa till på kalla vägar med ishalka som följd. Således risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från en bit in på söndag eftermiddag delvis regn, eller snöfall som övergår i regn, som rör sig in från sydväst och snabbt kan frysa till på kalla vägar med ishalka som följd. Således risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

2022-12-24 15:02:14 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från söndag kväll delvis regn, eller snöfall som övergår i regn, som rör sig in från sydväst och snabbt kan frysa till på kalla vägar med ishalka som följd. Således risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från en bit in på söndag eftermiddag delvis regn, eller snöfall som övergår i regn, som rör sig in från sydväst och snabbt kan frysa till på kalla vägar med ishalka som följd. Således risk för trafikproblem.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt till måndag snöblandat regn eller underkylt regn som kan falla på frusna vägar och orsaka ishalka.
Källa: SMHI

2022-12-19 22:26:26 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag förmiddag tidvis underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag kväll regn eller natt mot tisdag underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-19 19:52:17 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag förmiddag regn eller underkylt regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag kväll regn eller natt mot tisdag underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI