Vädervarningar Kattegatt

2021-10-20 10:32:12 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag nordväst 15-17 m/s. Källa: SMHI

2021-10-20 10:32:12 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag nordväst 15-17 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 När: Från natt mot fredag. Var: I hela området. Nivå: 80-90 cm i RH 2000. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 - 85 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Kommentar: Högst nivå i södra delen. Källa: SMHI

2021-10-20 10:32:12 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst eller nordväst 15-17 m/s. Lördag morgon avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 När: Fram till lördag morgon vid tidvattentopparna. Var: Främst i södra delen. Nivå: 80-90 cm i RH 2000. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75 - 85 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Kommentar: Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till fredag väst 15 m/s. Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nordväst 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande. Sent natt till lördag väst 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 När: Lördag morgon Var: Södra delen Nivå: 70-90 cm i RH 2000 Kommentar: Kortvarigt högt vattenstånd i samband med högsta tidvatten. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-90 cm över årets medelvattenstånd. Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nordväst eller väst 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 När: Lördag morgon Var: Södra delen Nivå: 70-90 cm i RH 2000 Kommentar: Kortvarigt högt vattenstånd i samband med högsta tidvatten. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-90 cm över årets medelvattenstånd. Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nordväst eller väst 15 m/s. Avtagande lördag kväll. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 När: Lördag morgon Var: Södra delen Nivå: 70-90 cm i RH 2000 Kommentar: Kortvarigt högt vattenstånd i samband med högsta tidvatten. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-90 cm över årets medelvattenstånd. Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nordväst eller väst 15 m/s. Avtagande lördag kväll. Källa: SMHI

2021-10-14 00:00:16 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nordväst eller väst 15 m/s. Avtagande lördag kväll. Källa: SMHI

2021-10-11 04:36:57 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sent måndag eftermiddag i södra delen nordväst 15 m/s. Natt till tisdag avtagande. Källa: SMHI

2021-10-03 10:21:34 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Sydost 14-17 m/s. Ikväll avtagande. Källa: SMHI

2021-10-02 10:15:43 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från natt mot söndag sydost 14-19 m/s. Söndag kväll avtagande. Källa: SMHI

2021-10-02 04:59:48 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natten till söndag sydost ca 15 m/s. Källa: SMHI

2021-09-30 12:05:07 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag eftermiddag sydväst 14-16 m/s. Natt till fredag syd. Källa: SMHI

2021-09-30 12:05:07 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: På södra delen, sydväst 14-16 m/s. Natt till fredag allmänt syd 14-16 m/s. Källa: SMHI

2021-09-30 12:05:07 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: På södra delen, sydväst 14-16 m/s. Natt till fredag allmänt syd 14-16 m/s. Källa: SMHI

2021-09-30 12:05:07 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: På södra delen, sydväst 14-16 m/s. Natt till fredag allmänt syd 14-16 m/s. Källa: SMHI

2021-09-30 12:05:07 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: På södra delen, sydväst 14-16 m/s. Natt till fredag allmänt syd 14-16 m/s. Källa: SMHI

2021-09-30 12:05:07 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Syd 14-16 m/s. Natt mot lördag avtagande. Källa: SMHI

2021-09-29 16:24:36 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från onsdag kväll sydost tidvis 15 m/s. Torsdag eftermiddag sydväst 14-18 m/s. Källa: SMHI