Vädervarningar Värmlands län

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med mycket stor eller extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med mycket stor eller extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Trosdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Spridningsrisken ökar till mycket stor på söndag Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Spridningsrisken ökar till mycket stor på söndag Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI