Vädervarningar Värmlands län

2021-07-22 03:51:20 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Spridningsrisken ökar till mycket stor på söndag Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: I södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Lokalt i södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Lokalt i södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Under torsdagen ökar brandrisken och gäller då i hela området. Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Lokalt i södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Under torsdagen ökar brandrisken och gäller då i hela området. Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Lokalt i södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Under torsdagen ökar brandrisken och gäller då i hela området. Källa: SMHI

2021-07-20 02:48:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag och torsdag Var: Lokalt i södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Under torsdagen ökar brandrisken och gäller då i hela området. Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I sydvästra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I sydvästra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I sydvästra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-16 14:47:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I sydvästra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-13 09:18:41 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tisdag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader. Kommentar: Under onsdagen kommer dagens högsta temperatur på många platser i södra delen över 30 grader. Källa: SMHI

2021-07-13 09:18:41 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tisdag till torsdag. Var: Hela området. Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader. Kommentar: Under onsdagen kommer dagens högsta temperatur på många platser i södra delen över 30 grader. Källa: SMHI

2021-07-13 09:18:41 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tisdag till torsdag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Under onsdagen kommer dagens högsta temperatur på många platser i södra delen över 30 grader Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: 35-50 mm regn på 12 timmar. Kommentar: Det är osäkert exakt var skurarna hamnar. Även inslag av åska, lokalt kraftig, hårda vindbyar och skyfallsliknande regn väntas förekomma Källa: SMHI

2021-07-13 09:18:41 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tisdag till torsdag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Under onsdagen kommer dagens högsta temperatur på många platser i södra delen över 30 grader Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: 35-50 mm regn på 12 timmar. Kommentar: Det är osäkert exakt var skurarna hamnar. Även inslag av åska, lokalt kraftig, hårda vindbyar och skyfallsliknande regn väntas förekomma Källa: SMHI

2021-07-13 09:18:41 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tisdag till torsdag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: Under onsdagen kommer dagens högsta temperatur på många platser i södra delen över 30 grader Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: 35-50 mm regn på 12 timmar. Kommentar: Det är osäkert exakt var skurarna hamnar. Även inslag av åska, lokalt kraftig, hårda vindbyar och skyfallsliknande regn väntas förekomma Källa: SMHI

2021-07-13 09:18:41 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med torsdag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-13 09:18:41 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med torsdag Var: Hela området Intensitet: Dygnets högsta temperaturer väntas bli minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI