Vädervarningar Värmlands län

2021-06-21 22:48:23 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Måndag kväll Var: Sydöstra delen Intensitet: Åskskurar med kraftig åska passerar sent måndag kväll. Kommentar: Lokalt kan större regnmängder förekomma. Källa: SMHI

2021-06-21 22:48:23 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Måndag kväll Var: Sydöstra delen Intensitet: Åskskurar med kraftig åska passerar sent måndag kväll. Kommentar: Lokalt kan större regnmängder förekomma. Källa: SMHI

2021-06-19 11:05:19 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Fram till ikväll Var: I hela området Intensitet: Kraftig åska kan förekomma Kommentar: Lokalt kan även stora regnmängder komma i samband med åskskurarna Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I centrala delarna Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I centrala delarna Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I centrala delarna Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I centrala delarna Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I centrala delarna Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-13 00:43:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Västra delen Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-13 00:43:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Västra delen Intensitet: Risken för brandspridning är stor eller mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-07 10:33:08 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och kväll Var: I mellersta delen av Värmland Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar med stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm. Kommentar: Mycket stora lokala variationer. Källa: SMHI

2021-06-07 10:33:08 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och kväll Var: I mellersta delen av Värmland Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar med stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm. Kommentar: Mycket stora lokala variationer. Källa: SMHI

2021-06-05 15:35:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-05 15:35:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-05 15:35:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: Risken för brandspridning dämpas i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2021-06-05 15:35:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning är stor till mycket stor. Kommentar: Risken för brandspridning dämpas i samband med regnskurar. Källa: SMHI

2021-05-11 14:51:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-11 14:51:17 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-05 09:50:35 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under torsdagen Var: I mellersta och norra delarna Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-05-05 09:50:35 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Under torsdagen Var: I mellersta och norra delarna Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI