Bästa prognosen för Vallen

Bäst just nu

SMHI har varit bäst på temperatur de senaste 24 timmarna.

I snitt visade prognosen 0,8 grader fel jämfört med temperaturen som rapporterats av väderstationen Övre Bäck.

Jämför observationer med prognoser

Celsius
Observation   
SMHI   
YR   
FMI

Den svarta linjen visar uppmätt temperatur. Övriga linjer visar hur olika prognoser förutspått temperaturen.

Den svarta linjen visar uppmätt temperatur. Övriga linjer visar hur olika prognoser förutspått temperaturen.

SMHI mest rätt senaste 12 timmarna

1
SMHI 0,8° medelfel 12 h
2
FMI 1,1° medelfel 12 h
3
YR 1,5° medelfel 12 h

Prognosen från SMHI visade i snitt 0,8 grader fel de senaste 12 timmarna.

SMHI bäst senaste 24 timmarna

1
SMHI 0,8° medelfel 24 h
2
FMI 1,0° medelfel 24 h
3
YR 1,1° medelfel 24 h

Prognosen från SMHI visade i snitt 0,8 grader fel de senaste 24 timmarna.

Beräkningarna uppdaterades 2023-06-08 kl 19:55.

Karta med fler väderstationer att jämföra med

Så har vi räknat

För att räkna ut hur bra en prognos är måste man jämföra med faktiska observationer.

Därför har vi räknat på observationer från den närmaste väderstationen Övre Bäck som ligger 12,7 km från centrala Vallen. Observationerna har vi sen jämfört med progonser väderstatonens plats.

Vi antar att slutsatserna för väderstationens plats också stämmer ganska bra för Vallen.

För varje timme har vi räknat ut felet (skillnaden) mellan det observerade värdet och prognosens värde. Sen har vi tagit medelvärdet av dessa fel. Rent matematiskt är medelvärdet beräknat på felens absolutvärden.

Vi uppdaterar beräkningen med nya prognoser ungefär var tredje timme och nya observationer varje timme.

Det finns ett par felkällor i denna statistik:

  • Om väderstationen rapporterar felaktiga temperaturer så stämmer förstås inte beräkningarna.
  • Lokal geografi kan göra att temperaturen är annorlunda just där väderstationen står jämfört med närliggande omgivning.

Det bästa är att jämföra statistik från ett par omkringliggande stationer för att få en mer heltäckande bild av hur bra eller dålig en prognos är.