Wesley Medical Center Airport - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Wesley Medical Center Airport

En sommardag i juli blir det ungefär 33 grader på dagen i Wesley Medical Center Airport och 23 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 7 grader på dagen och -3 grader på natten.

 
Varmaste månaden 33,3° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 7,4° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 36,3° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Mc Connell Air Force Base 9 km från Wesley Medical Center Airport
Mängd data 136 månader uppdaterades senast 1 maj 2021.

Normala temperaturer för Wesley Medical Center Airport

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Wesley Medical Center Airport månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
19°
-3°
-13°
Februari
21°
-3°
-14°
Mars
16°
27°
-6°
April
21°
30°
Maj
25°
33°
15°
Juni
32°
37°
21°
14°
Juli
33°
39°
23°
18°
Augusti
32°
38°
21°
16°
September
28°
37°
18°
10°
Oktober
21°
31°
10°
November
14°
24°
-6°
December
18°
-2°
-12°

Om statistiken för Wesley Medical Center Airport

Statistiken för Wesley Medical Center Airport är sammanställd av observationer från väderstationen Mc Connell Air Force Base som ligger 9 km från centrala Wesley Medical Center Airport.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,0°* 14,3°* 22,9° 24,5° 32,1°* 33,2°* 34,9° 29,0° 23,7° 14,5° 7,2°
2011 5,2° 7,7° 15,4° 22,8° 25,4°* 34,6° 38,1°* 36,8° 27,7° 22,8° 13,9° 7,8° 21,5°
2012 10,5°* 10,1°* 20,6° 23,0°* 28,7° 32,4°* 37,5° 33,6° 29,0° 21,2° 17,7°* 9,5° 22,8°
2013 9,3° 8,4° 12,2°* 16,8°* 23,7°* 31,0°* 31,6°* 31,0° 29,9°* 20,7°* 12,2° 6,0° 19,4°
2014 7,6° 5,6° 13,8° 21,7° 27,5° 29,2° 30,8°* 33,4° 28,9° 23,5°* 10,1°* 7,0° 19,9°
2015 8,0°* 7,0°* 17,9°* 22,4°* 23,2° 31,9° 32,5°* 30,4° 30,2° 22,7°* 15,6°* 10,5°* 21,0°
2016 6,1°* 13,2°* 19,0°* 22,1°* 23,6°* 32,5°* 33,0°* 31,1°* 28,3°* 24,1°* 17,7°* 6,3°* 21,4°
2017 8,3°* 15,6°* 17,8°* 20,2°* 25,0°* 30,4°* 31,5°* 29,8°* 29,0°* 21,3°* 13,2°* 7,5°* 20,8°
2018 5,1°* 6,7°* 15,4°* 18,1°* 29,7°* 32,6°* 32,6°* 30,6°* 26,7°* 20,1°* 8,9°* 7,3°* 19,5°
2019 5,8°* 5,1°* 11,2°* 20,5°* 22,7°* 29,7°* 32,3°* 27,7°* 26,5°* 14,3°* 8,7°*
2020 8,2°* 9,4° 16,3° 20,7° 33,0°* 33,0° 32,0°* 26,9°* 19,8°* 16,9°* 8,8°*
2021 7,1°* 2,3°* 17,3°* 19,6°*
Snitt 7,4° 8,0° 15,9° 20,9° 25,4° 31,8° 33,3° 31,9° 28,4° 21,3° 14,1° 7,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,4°* 4,0°* 11,2° 14,0° 21,9°* 22,9°* 22,1° 17,6° 10,4° 2,6° -3,0°
2011 -6,4° -4,7° 4,0° 9,7° 13,7°* 21,1° 25,0°* 22,8° 14,4° 9,7° 3,2° -1,6° 9,3°
2012 -1,4°* -0,1°* 9,4° 12,3°* 16,8° 19,9°* 24,1° 20,4° 16,2° 9,0° 4,2°* -1,2° 10,8°
2013 -2,8° -2,1° 1,5°* 5,9°* 13,6°* 19,8°* 20,6°* 20,4° 18,2°* 9,3°* 2,0° -5,6° 8,4°
2014 -5,5° -5,5° 0,2° 7,9° 14,5° 19,7° 19,5°* 21,2° 16,7° 11,6°* 0,6°* -0,1° 8,4°
2015 -3,6°* -4,9°* 3,5°* 10,3°* 13,9° 20,7° 22,9°* 19,4° 19,0° 11,7°* 5,3°* 0,7°* 9,9°
2016 -3,2°* 1,3°* 5,9°* 9,8°* 12,8°* 21,3°* 22,7°* 21,7°* 18,0°* 13,4°* 6,8°* -3,2°* 10,6°
2017 -1,2°* 2,5°* 6,1°* 10,6°* 13,6°* 20,5°* 24,7°* 19,3°* 17,8°* 11,1°* 6,6°* -1,2°* 10,9°
2018 -3,5°* -2,4°* 5,4°* 5,4°* 18,5°* 22,0°* 22,0°* 21,5°* 17,9°* 9,6°* 0,5°* -1,4°* 9,6°
2019 -2,7°* -3,6°* 2,1°* 9,5°* 14,1°* 19,1°* 22,9°* 22,4°* 22,3°* 8,7°* 0,1°*
2020 -1,5°* -1,7° 5,9° 7,3° 20,5°* 22,4° 20,4°* 15,3°* 7,9°* 5,4°* -1,1°*
2021 -1,0°* -6,8°* 5,9°* 7,9°*
Snitt -3,0° -2,6° 4,5° 9,0° 14,6° 20,6° 22,7° 21,1° 17,6° 10,2° 3,7° -1,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 0,2°* 8,3°* 16,5° 18,7° 26,6°* 27,6°* 28,2° 22,7° 16,3° 8,2° 1,1°
2011 -1,5° 0,6° 8,6° 15,4° 18,8°* 27,4° 31,3°* 29,4° 20,7° 15,8° 7,8° 2,6° 14,7°
2012 3,9°* 4,6°* 14,2° 16,8°* 22,2° 25,9°* 30,6° 26,4° 21,7° 14,2° 9,9°* 3,4° 16,1°
2013 1,9° 2,4° 6,0°* 10,4°* 18,0°* 24,8°* 25,5°* 25,2° 23,6°* 14,3°* 6,5° -1,1° 13,1°
2014 -0,3° -0,9° 5,6° 13,9° 20,3° 24,0° 24,6°* 26,6° 22,0° 16,7°* 4,8°* 2,8° 13,3°
2015 1,4°* -0,4°* 9,7°* 15,5°* 17,9° 25,9° 26,9°* 24,4° 23,8° 16,3°* 9,7°* 4,9°* 14,7°
2016 0,7°* 6,5°* 11,7°* 15,5°* 17,6°* 26,2°* 27,4°* 26,0°* 22,6°* 17,8°* 11,3°* 1,0°* 15,4°
2017 2,9°* 7,8°* 11,3°* 14,4°* 18,9°* 24,8°* 27,8°* 23,9°* 22,8°* 15,7°* 9,4°* 2,5°* 15,2°
2018 0,5°* 1,5°* 10,1°* 10,7°* 23,5°* 26,7°* 26,8°* 25,3°* 21,5°* 14,1°* 4,0°* 2,5°* 13,9°
2019 0,8°* 0,0°* 6,0°* 14,5°* 18,0°* 23,8°* 27,4°* 24,7°* 24,0°* 11,5°* 3,5°*
2020 2,5°* 2,8° 10,3° 13,0° 26,3°* 27,4° 25,6°* 20,4°* 12,7°* 10,2°* 2,9°*
2021 2,2°* -3,2°* 10,8°* 12,8°*
Snitt 1,4° 1,8° 9,4° 14,1° 19,4° 25,7° 27,6° 26,0° 22,3° 15,1° 8,2° 2,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,0°* 29,0°* 28,0° 31,0° 36,0°* 38,0°* 41,0° 36,0° 31,0° 23,0° 20,0°
2011 21,0° 24,0° 29,0° 32,0° 36,0°* 40,0° 43,0°* 44,0° 40,0° 31,0° 23,0° 18,0° 31,8°
2012 17,0°* 22,0°* 27,0° 34,0°* 34,0° 40,0°* 42,0° 41,0° 40,0° 31,0° 29,0°* 21,0° 31,5°
2013 23,0° 20,0° 26,0°* 29,0°* 31,0°* 38,0°* 40,0°* 39,0° 38,0°* 30,0°* 24,0° 19,0° 29,8°
2014 20,0° 21,0° 26,0° 30,0° 38,0° 33,0° 40,0°* 38,0° 36,0° 33,0°* 24,0°* 15,0° 29,5°
2015 22,0°* 23,0°* 28,0°* 29,0°* 29,0° 37,0° 37,0°* 36,0° 37,0° 31,0°* 25,0°* 19,0°* 29,4°
2016 22,0°* 24,0°* 26,0°* 29,0°* 31,0°* 39,0°* 39,0°* 38,0°* 34,0°* 31,0°* 29,0°* 18,0°* 30,0°
2017 21,0°* 25,0°* 32,0°* 27,0°* 31,0°* 34,0°* 38,0°* 35,0°* 36,0°* 30,0°* 23,0°* 18,0°* 29,2°
2018 19,0°* 21,0°* 24,0°* 30,0°* 34,0°* 37,0°* 37,0°* 36,0°* 35,0°* 33,0°* 18,0°* 14,0°* 28,2°
2019 16,0°* 19,0°* 23,0°* 29,0°* 30,0°* 36,0°* 38,0°* 35,0°* 34,0°* 31,0°* 20,0°*
2020 16,0°* 24,0° 24,0° 31,0° 36,0°* 36,0° 37,0°* 36,0°* 33,0°* 24,0°* 20,0°*
2021 14,0°* 20,0°* 26,0°* 27,0°*
Snitt 19,2° 21,4° 26,7° 29,6° 32,5° 36,9° 38,9° 38,2° 36,6° 31,4° 24,2° 18,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -10,0°* -3,0°* 2,0° 5,0° 17,0°* 19,0°* 14,0° 8,0° 4,0° -7,0° -10,0°
2011 -17,0° -23,0° -6,0° 2,0° 5,0°* 16,0° 21,0°* 19,0° 8,0° -1,0° -5,0° -9,0° 0,8°
2012 -11,0°* -12,0°* -2,0° 5,0°* 9,0° 10,0°* 20,0° 14,0° 10,0° -3,0° -6,0°* -13,0° 1,8°
2013 -11,0° -14,0° -8,0°* -2,0°* 2,0°* 11,0°* 15,0°* 16,0° 10,0°* 0,0°* -8,0° -15,0° -0,3°
2014 -18,0° -16,0° -19,0° 0,0° 4,0° 14,0° 14,0°* 16,0° 4,0° 5,0°* -11,0°* -14,0° -1,8°
2015 -16,0°* -13,0°* -9,0°* -2,0°* 7,0° 15,0° 17,0°* 13,0° 12,0° 3,0°* -4,0°* -7,0°* 1,3°
2016 -15,0°* -6,0°* -2,0°* 1,0°* 6,0°* 16,0°* 19,0°* 16,0°* 9,0°* 5,0°* -2,0°* -21,0°* 2,2°
2017 -14,0°* -7,0°* -5,0°* 2,0°* 4,0°* 17,0°* 21,0°* 14,0°* 12,0°* -2,0°* -5,0°* -15,0°* 1,8°
2018 -19,0°* -13,0°* -3,0°* -7,0°* 13,0°* 17,0°* 16,0°* 17,0°* 8,0°* -1,0°* -9,0°* -8,0°* 0,9°
2019 -11,0°* -13,0°* -15,0°* 0,0°* 6,0°* 12,0°* 18,0°* 17,0°* 17,0°* -4,0°* -8,0°*
2020 -10,0°* -13,0° -3,0° -3,0° 14,0°* 18,0° 16,0°* 8,0°* -4,0°* -4,0°* -8,0°*
2021 -6,0°* -24,0°* -1,0°* 0,0°*
Snitt -13,5° -13,7° -6,3° -0,2° 6,1° 14,5° 18,0° 15,6° 9,6° 0,2° -6,1° -11,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).