Väderkamera Svinnegarn

Väg 55 vid Svinnegarn i Uppsala län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Svinnegarn

ligger 6 km söder om. ligger 7 km norr om. ligger 7 km norr om. ligger 9 km nordväst om.
ligger 9 km nordväst om. ligger 10 km nordväst om. ligger 10 km nordväst om. ligger 15 km söder om.