Väderkamera Högfjällshotellet


Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan. Källa: SLAO

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Högfjällshotellet

ligger 23 km norr om. ligger 37 km norr om. ligger 45 km söder om. ligger 52 km sydost om.
ligger 53 km öster om. ligger 94 km söder om. ligger 96 km nordost om. ligger 110 km söder om.