Vädervarningar Västra Götalands län, inre Dalsland

2021-10-04 11:36:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Öreskilsälven till mynningen av Munkedalsälven När: Måndag och tisdag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-04 11:36:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Öreskilsälven till mynningen av Munkedalsälven När: Måndag och tisdag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustområde i Västra Götalands län När: Under måndagen Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Högsta flöden i norra delen av området mot norska gränsen. Där kan flöden över klass 2 förekomma lokalt. Flöden ser ut att redan ha kulminerat på de flesta håll Källa: SMHI

2021-10-04 11:36:07 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Öreskilsälven till mynningen av Munkedalsälven När: Måndag och tisdag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustområde i Västra Götalands län När: Under måndagen Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Högsta flöden i norra delen av området mot norska gränsen. Där kan flöden över klass 2 förekomma lokalt. Flöden ser ut att redan ha kulminerat på de flesta håll Källa: SMHI

2021-10-03 10:26:46 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustområde i Västra Götalands län och norra delen av Hallands län När: Söndag och måndag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Längs med kusten och i norra delen av varningsområdet kan flödena överstiga klass 1- varningsnivån. Källa: SMHI

2021-10-03 10:26:46 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Kustområde i Västra Götalands län och norra delen av Hallands län När: Söndag och måndag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Längs med kusten och i norra delen av varningsområdet kan flödena överstiga klass 1- varningsnivån. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Öreskilsälven till mynningen av Munkedalsälven När: Måndag Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-09-16 08:39:22 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till torsdag middag Var: I främst södra halvan Intensitet: Ihållande regn som kan ge 35 till 50 mm. Kommentar: Lokala variationer Källa: SMHI

2021-09-02 05:31:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-09-02 05:31:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-09-02 05:31:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för brandspridning är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-29 15:04:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-29 15:04:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-29 15:04:02 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-08 10:27:27 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: I samband med åskan kan det förekomma skyfallsliknande regn och även upp till mycket hårda vindbyar. Kommentar: Utbredningen på den kraftigaste åskan är osäker. Källa: SMHI

2021-07-29 16:01:24 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Natt till fredag Var: Främst i södra delen Intensitet: Intensiva regnskurar som kan vara kraftiga och sammanlagt ge upp mot 35-60 mm regn. Åska väntas i samband med skurar. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-29 16:01:24 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Natt till fredag Var: Främst i södra delen Intensitet: Intensiva regnskurar som kan vara kraftiga och sammanlagt ge upp mot 35-60 mm regn. Åska väntas i samband med skurar. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-26 10:12:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Måndag eftermiddag och kväll Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn kan ge mer än 35 mm på kort tid. Åska och kraftiga vindbyar kan förekomma i samband med det. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: Brandrisken minskar i morgon måndag på många håll på grund av regnskurar. Källa: SMHI

2021-07-24 11:01:27 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med måndag Var: Hela området Intensitet: Högsta dagstemperatur på minst 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: Brandrisken minskar i morgon måndag på många håll på grund av regnskurar. Källa: SMHI