Vädervarningar Uppsala län utom Upplandskusten

2021-08-25 10:09:09 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från onsdag kväll till och med torsdag morgon Var: Främst i nordvästra delen Intensitet: Regn som kan vara intensivt och ge 35-50 mm Kommentar: I samband med regnet också blåsigt med hårda nordliga vindbyar Källa: SMHI

2021-08-17 08:45:42 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder upp till mellan 35 och 60 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 08:45:42 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder upp till mellan 35 och 60 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 08:45:42 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder upp till mellan 35 och 60 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-15 12:11:57 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: I hela området, men med lokala variationer Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med risk för 70-100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna väntas falla Källa: SMHI

2021-08-07 09:44:10 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från lördag eftermiddag till lördag kväll Var: Troligen främst västra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-50 mm. Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra. Källa: SMHI

2021-08-07 09:44:10 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från lördag eftermiddag till lördag kväll Var: Troligen främst västra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-50 mm. Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra. Källa: SMHI

2021-08-07 09:44:10 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från lördag eftermiddag till lördag kväll Var: Troligen främst västra delen Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-50 mm. Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra. Källa: SMHI

2021-08-02 15:24:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-02 15:24:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-02 15:24:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-02 15:24:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-23 10:05:46 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-17 03:05:35 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket till extremt stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI