Vädervarningar Södermanlands län

2021-06-21 20:42:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med idag tisdag Var: I södra delen Intensitet: Varmt med minst 26 på dagarna Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från fredag fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från fredag fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till idag måndag Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till tisdag Var: I södra delen Intensitet: Varmt med minst 26 på dagarna Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till tisdag Var: I södra delen Intensitet: Varmt med minst 26 på dagarna Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-15 14:37:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-15 14:37:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-15 14:37:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-15 14:37:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

2021-06-15 14:37:39 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI