Vädervarningar Norrbottens län kustland

2021-10-25 14:56:41 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från ikväll till tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor kan ge halt väglag Kommentar: När regnet passerat från tisdag eftermiddag kan molntäcket spricka upp och temperaturerna falla hastigt Källa: SMHI

2021-10-25 14:56:41 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Från ikväll till tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Underkylt regn eller regn på kalla vägbanor kan ge halt väglag Kommentar: När regnet passerat från tisdag eftermiddag kan molntäcket spricka upp och temperaturerna falla hastigt Källa: SMHI

2021-10-24 10:03:59 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag eftermiddag till måndag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Regn på kalla vägbanor som kan orsaka plötslig ishalka. Lokalt kan regnet även vara underkylt. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-24 10:03:59 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och natt mot måndag Var: Hela området Intensitet: Regn på kalla vägbanor som kan orsaka plötslig ishalka. Lokalt kan regnet även vara underkylt. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på en hög klass 1-nivå under söndagen vecka 41. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: En hög klass 1-varning motsvarar flöden av återkomsttider mellan 15 och 25 år. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens läns kustområde mellan Kalix och Haparanda När: Flödena har kulminerat men ligger kvar på varningsnivå resten av vecka 41. Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under måndagen vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under måndagen vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som under tisdag kväll och onsdagen ger 15-25 cm nysnö. Kommentar: Snöfallet fortsätter även vidare under torsdag och fredag, men med något avtagande intensitet. Närmast kusten kan snöfallet även övergå i regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under måndagen vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som under tisdag kväll och onsdagen ger 15-25 cm nysnö. Kommentar: Snöfallet fortsätter även vidare under torsdag och fredag, men med något avtagande intensitet. Närmast kusten kan snöfallet även övergå i regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under början av vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som under tisdag kväll och onsdagen ger 15-25 cm nysnö. Mest snö i södra delen. Kommentar: Snöfallet fortsätter även vidare under torsdag och fredag, men med något avtagande intensitet. Närmast kusten kan snöfallet även övergå i regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger på klass 1-nivå under början av vecka 42. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Från tisdag kväll till natt mot torsdag Var: Hela området Intensitet: Tidvis ymnigt snöfall som under tisdag kväll och onsdagen ger 15-25 cm nysnö. Mest snö i södra delen. Kommentar: Snöfallet fortsätter även vidare under torsdag och fredag, men med något avtagande intensitet. Närmast kusten kan snöfallet även övergå i regn eller blötsnö. Källa: SMHI

2021-10-17 11:51:22 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Flödena har kulminerat och ligger fortfarande på klass 1-nivå. Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-16 10:54:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens läns kustområde mellan Luleå och Haparanda När: Helgen av vecka 41 Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Mellan Kalix och Haparanda förekomma lokalt flöden på klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Helgen av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Vid vissa sträckor längs med vattendraget når flöden klass 2-varningsnivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till lördag förmiddag, därefter fortsatt snöfall i lägre intensitet eller regn. Var: Hela området utom den nordöstra delen av området mot finska gränsen. Intensitet: 10-20 cm snö. Kommentar: I kombination med snöfallet tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-10-16 10:54:14 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Norrbottens läns kustområde mellan Luleå och Haparanda När: Helgen av vecka 41 Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Mellan Kalix och Haparanda förekomma lokalt flöden på klass 2-nivå. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Keräsjoki När: Helgen av vecka 41 Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder Kommentar: Vid vissa sträckor längs med vattendraget når flöden klass 2-varningsnivå. Källa: SMHI

2021-10-14 15:53:05 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fredag kväll till söndag förmiddag Var: Hela området Intensitet: 5-10 cm snö Kommentar: Nederbörden börjar som regn men övergår under fredag kväll till blöt snö. Stora mängder nederbörd i smält form väntas. Källa: SMHI

2021-10-14 15:53:05 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till lördag förmiddag, därefter fortsatt snöfall i lägre intensitet eller regn. Var: Hela området utom den nordöstra delen av området mot finska gränsen. Intensitet: 10-20 cm snö. Kommentar: I kombination med snöfallet tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-10-14 15:53:05 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till lördag förmiddag, därefter fortsatt snöfall i lägre intensitet eller regn. Var: Hela området utom den nordöstra delen av området mot finska gränsen. Intensitet: 10-20 cm snö. Kommentar: I kombination med snöfallet tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-10-14 15:53:05 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till lördag förmiddag, därefter fortsatt snöfall i lägre intensitet eller regn. Var: Hela området utom den nordöstra delen av området mot finska gränsen. Intensitet: 10-20 cm snö. Kommentar: I kombination med snöfallet tidvis hårda nordvästliga vindbyar. Källa: SMHI

2021-08-18 05:15:39 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Fram till onsdag kväll Var: Främst södra delen Intensitet: Tidvis kraftigt regn och med regnmängder upp till mellan 35 och 40 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna med risk för extremt stor brandspridning Kommentar: Under söndagen minskar brandrisken då regn rör sig in söderifrån Källa: SMHI