Vädervarningar Kalmar län, Öland

2021-08-13 20:10:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation är risken för brandspridning stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-13 20:10:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation är risken för brandspridning stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-13 20:10:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation är risken för brandspridning stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-12 23:55:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Södra delen Intensitet: Det är torrt till mycket torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-12 23:55:28 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt till mycket torrt i markerna med risk för stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-10 15:12:14 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I södra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-10 15:12:14 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I södra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-29 04:14:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Södra delen Intensitet: Det är torrt i markerna och risk för mycket stor eller extrem stor brandspridning. Kommentar: Källa: SMHI

2021-07-29 04:14:48 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Södra delen Intensitet: Det är torrt i markerna och risk för mycket stor eller extrem stor brandspridning. Kommentar: Brandrisken minskar i samband med skurar Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-24 03:47:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-22 04:18:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI