Vädervarningar Jämtlands län utom fjällen

2021-10-19 04:54:11 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll till onsdag morgon Var: Hela området Intensitet: Regn som kan vara underkylt och kortvarigt ge upphov till halt väglag. Mildare luft förs efterhand in söderifrån. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-19 04:54:11 +0200

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll till onsdag morgon Var: Hela området Intensitet: Regn som kan vara underkylt och kortvarigt ge upphov till halt väglag. Mildare luft förs efterhand in söderifrån. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-18 11:05:33 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-18 11:05:33 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm, mest i norra delen. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Regn som kan vara underkylt och kortvarigt ge upphov till halt väglag. Mildare luft förs efterhand in söderifrån. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-10-18 11:05:33 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Under tisdagen Var: Hela området Intensitet: Snöfall som kan ge 5-10 cm, mest i norra delen. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag kväll Var: Hela området Intensitet: Regn som kan vara underkylt och kortvarigt ge upphov till halt väglag. Mildare luft förs efterhand in söderifrån. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-17 22:34:11 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Natt mot onsdag till onsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Tidvis kraftigt regn med upp mot 35 till 40 mm på 12 timmar Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 22:34:11 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Natt mot onsdag till onsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Tidvis kraftigt regn med upp mot 35 till 40 mm på 12 timmar Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 22:34:11 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Natt mot onsdag till onsdag eftermiddag Var: Östra delen Intensitet: Tidvis kraftigt regn med upp mot 35 till 40 mm på 12 timmar Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-07 15:51:14 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Sent lördag kväll och natt till söndag Var: Härjedalen Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-50 mm Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I norra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I norra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Natt mot söndag minskar brandrisken successivt söderifrån i samband med att regn rör sig norrut. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Sent lördag kväll och natt till söndag Var: Härjedalen Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-50 mm Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I norra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Natt mot söndag minskar brandrisken successivt söderifrån i samband med att regn rör sig norrut. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Sent lördag kväll och natt till söndag Var: Härjedalen Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-50 mm Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra Källa: SMHI

2021-08-07 03:49:26 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I norra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Natt mot söndag minskar brandrisken successivt söderifrån i samband med att regn rör sig norrut. Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Sent lördag kväll och natt till söndag Var: Härjedalen Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30-50 mm Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra Källa: SMHI

2021-08-01 16:35:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2021-08-01 16:35:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-01 16:35:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-08-01 16:35:18 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-07-29 10:43:19 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från torsdag kväll till och med fredag morgon. Var: I Härjedalen och östra Jämtland Intensitet: Regn som kan vara ihållande och kraftigt och ge 35 till lokalt 60 mm. Lokalt även kraftiga skurar som kan ge stora mängder under kort tid. Kommentar: Väderutvecklingen är mycket svårbedömd gällande regnmängder och placering av de kraftigaste skurarna. Källa: SMHI

2021-07-29 10:43:19 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från torsdag kväll till och med fredag morgon. Var: I Härjedalen och östra Jämtland Intensitet: Regn som kan vara ihållande och kraftigt och ge 35 till lokalt 60 mm. Lokalt även kraftiga skurar som kan ge stora mängder under kort tid. Kommentar: Väderutvecklingen är mycket svårbedömd gällande regnmängder och placering av de kraftigaste skurarna. Källa: SMHI

2021-07-26 03:45:01 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I främst Jämtland Intensitet: Det är på en del håll torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: Natt till fredag minskar brandrisken i samband med regn Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från torsdag kväll till och med fredag morgon. Var: I Härjedalen och östra Jämtland Intensitet: Regn som kan vara ihållande och kraftigt och ge 35 till lokalt 60 mm. Lokalt även kraftiga skurar som kan ge stora mängder under kort tid. Kommentar: Väderutvecklingen är mycket svårbedömd gällande regnmängder och placering av de kraftigaste skurarna. Källa: SMHI