Vädervarningar Gävleborgs län inland

2021-10-19 10:44:12 +0200

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När: Fram till och med tisdag eftermiddag. Var: I västligaste Hälsingland Intensitet: Snöfall som kan ge 2-4 cm Kommentar: Snöfallet övergår under eftermiddagen och kvällen i regn Källa: SMHI

2021-08-20 11:36:27 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län När: Till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt väntas klass 2-flöden Källa: SMHI

2021-08-20 11:36:27 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län När: Till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt väntas klass 2-flöden Källa: SMHI

2021-08-19 12:13:42 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län När: Till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt väntas klass 2-flöden Källa: SMHI

2021-08-18 11:06:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Det är osäkert var de största nederbördsmängderna kommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket stora regnmängder Klass: 2 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder som kan komma upp till mellan 70 och 100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-18 11:06:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Källa: SMHI

2021-08-18 11:06:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas och Gävleborgs län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Källa: SMHI

2021-08-17 12:55:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Det är osäkert var de största nederbördsmängderna kommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket stora regnmängder Klass: 2 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder som kan komma upp till mellan 70 och 100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 12:55:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Det är osäkert var de största nederbördsmängderna kommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket stora regnmängder Klass: 2 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder som kan komma upp till mellan 70 och 100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 12:55:33 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Små vattendrag i delar av Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. När: Från onsdag till fredag Typ av vattendrag: Små vattendrag Orsak: Stora regnmängder Kommentar: Lokalt kan flödet komma upp i klass 2-flöden. Det är osäkert var de största nederbördsmängderna kommer. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket stora regnmängder Klass: 2 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder som kan komma upp till mellan 70 och 100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-17 08:45:42 +0200

Varning klass 2 mycket stora regnmängder Klass: 2 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder som kan komma upp till mellan 70 och 100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna kommer Källa: SMHI

2021-08-15 12:11:57 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag Var: I hela området, men med lokala variationer Intensitet: Ihållande och tidvis kraftigt regn med risk för 70-100 mm Kommentar: Osäkert var de största mängderna väntas falla Källa: SMHI

2021-08-11 12:27:07 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Onsdag eftermiddag Var: I Hälsingland Intensitet: I samband med åskan kan det förekomma skyfallsliknande regn och hårda vindbyar Kommentar: Placeringen på de kraftigaste skurarna är osäker Källa: SMHI

2021-08-07 03:56:55 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Lördag kväll till natt mot söndag Var: Främst Gästrikland Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30 till 50 mm Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäker Källa: SMHI

2021-08-07 03:56:55 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Lördag kväll till natt mot söndag Var: Hela området Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30 till 50 mm Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra Källa: SMHI

2021-08-07 03:56:55 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Lördag kväll till natt mot söndag Var: Hela området Intensitet: Kraftigt regn som kan ge 30 till 50 mm Kommentar: Nederbördsplacering samt intensitet är osäkra Källa: SMHI

2021-07-28 11:03:08 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag till natt mot fredag. Var: Främst i Hälsingland. Intensitet: Regn som väntas ge 35-60 mm. Kommentar: Regnmängderna är osäkra. Källa: SMHI

2021-07-28 11:03:08 +0200

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Torsdag kväll och natt mot fredag. Var: Främst i norra Hälsingland. Intensitet: Regn som kan vara ihållande och kraftigt och ge omkring 40 mm. Lokalt även kraftiga skurar som kan ge stora mängder under kort tid. Kommentar: Väderutvecklingen är mycket svårbedömd gällande regnmängder och placering av de kraftigaste skurarna. Källa: SMHI

2021-07-25 03:49:45 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hälsingland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 stora regnmängder Klass: 1 När: Torsdag Var: I hela området, men med tyngdpunkt i Hälsingland. Intensitet: 35 mm på 12 timmar eller mer. Kommentar: Det finns stora osäkerheter i prognosen då tyngdpunkten på nederbörden kan hamna längre österut. Källa: SMHI

2021-07-24 12:40:22 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med tisdag Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturer på minst 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI