Vädervarningar Östergötlands län

2021-06-24 11:00:19 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Natt mot fredag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge över 35 mm på kort tid Kommentar: Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från fredag och fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Från fredag och fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 mycket höga temperaturer Klass: 1 När: Fram till idag måndag Var: I hela området Intensitet: Mycket varmt med över 30 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till tisdag Var: I östra delen Intensitet: Varmt med minst 26 grader på dagarna Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till tisdag Var: I östra delen Intensitet: Varmt med minst 26 grader på dagarna Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 20:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna med stor risk för skogsbrand. Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 10:21:03 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är mycket torrt i markerna med risk för mycket stor eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-13 00:43:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för brandspridning är stor eller mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-13 00:43:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för brandspridning är stor eller mycket stor Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-13 00:43:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Sydöstra delen Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för brandspridning är stor eller mycket stor Kommentar: Under tisdagen i hela området. Källa: SMHI

2021-06-13 00:43:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I hela området Intensitet: Det är torrt i markerna och risken för brandspridning är mycket stor Kommentar: Källa: SMHI