Vädervarningar Öresund

2021-10-20 10:32:12 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag nordväst 15 m/s. Källa: SMHI

2021-10-20 10:32:12 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag väst eller nordväst 15 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 När: Från natt mot fredag. Var: I nordligaste delen. Nivå: Cirka 90 cm i RH 2000. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Kommentar: Källa: SMHI

2021-10-20 10:32:12 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst eller nordväst ca 15 m/s. Lördag morgon avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 högt vattenstånd Klass: 1 När: Fram till lördag morgon vid tidvattentopparna. Var: Norr om bron. Nivå: Cirka 90 cm i RH 2000. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80 cm över årets medelvattenstånd i detta område. Kommentar: Källa: SMHI

2021-10-03 00:41:34 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Söndag morgon och förmiddag, syd eller sydost 15 m/s. Källa: SMHI

2021-09-29 12:01:33 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag morgon sydväst 15 m/s. på kvällen avtagande. Källa: SMHI

2021-09-29 12:01:33 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till fredag syd 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2021-09-29 12:01:33 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till fredag syd 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2021-09-29 12:01:33 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till fredag syd 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2021-09-29 12:01:33 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Natt till fredag syd 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande. Källa: SMHI

2021-09-24 05:24:17 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nordväst 15 m/s. Fredag morgon avtagande. Källa: SMHI

2021-09-22 10:18:31 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag väst eller nordväst 15-19 m/s. Källa: SMHI

2021-09-22 10:18:31 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag väst eller nordväst 15-19 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag Var: Söder om bron Nivå: -50 till -65 cm i RH 2000 Kommentar: Källa: SMHI

2021-09-22 10:18:31 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag väst eller nordväst 15-19 m/s. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag Var: Söder om bron Nivå: -50 till -65 cm i RH 2000 Kommentar: Källa: SMHI

2021-09-22 10:18:31 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag nordväst 14-19 m/s. Natt mot fredag avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag Var: Söder om bron Nivå: -50 till -65 cm i RH 2000 Kommentar: Källa: SMHI

2021-09-22 10:18:31 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Från torsdag eftermiddag nordväst 14-19 m/s. Natt mot fredag avtagande. Källa: SMHI

Varning klass 1 lågt vattenstånd Klass: 1 När: Från torsdag eftermiddag Var: Söder om bron Nivå: -50 till -65 cm i RH 2000 Kommentar: Källa: SMHI

2021-09-22 10:18:31 +0200

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s) Klass: 1 Kommentar: Nordväst 14-19 m/s. Natt mot fredag avtagande. Källa: SMHI

2021-08-16 11:55:11 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Tisdag morgon och förmiddag väst eller nordväst tidvis 15 m/s Källa: SMHI

2021-08-16 11:55:11 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst eller nordväst 15 m/s. Onsdag morgon avtagande. Källa: SMHI

2021-08-16 11:55:11 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Väst eller nordväst 15 m/s. Onsdag morgon avtagande. Källa: SMHI

2021-07-28 14:13:05 +0200

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s) Klass: 1 Kommentar: Torsdag eftermiddag sydväst 14-17 m/s. Källa: SMHI