Vädervarningar Örebro län

2021-06-22 00:07:18 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Åskskurar med kraftig åska passerar natt mot tisdag. Kommentar: Lokalt kan större regnmängder förekomma. Källa: SMHI

2021-06-22 00:07:18 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Natt mot tisdag Var: Hela området Intensitet: Åskskurar med kraftig åska passerar natt mot tisdag. Kommentar: Lokalt kan större regnmängder förekomma. Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för mycket stor till extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för mycket stor till extremt stor brandspridning Kommentar: På lördag i främst södra halvan Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början av nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I främst södra halvan Intensitet: Det är torrt i marken med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Under eftermiddagen och kvällen Var: I hela området Intensitet: Kraftig åska kan förekomma Kommentar: Lokalt kan även stora regnmängder komma i samband med åskskurarna Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I främst södra halvan Intensitet: Det är torrt i marken med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I främst södra halvan Intensitet: Det är torrt i marken med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I främst södra halvan Intensitet: Det är torrt i marken med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I främst södra halvan Intensitet: Det är torrt i marken med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Risken för brandspridning minskar under måndagen till stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Söndag eftermiddag och kväll Var: I hela området Intensitet: Kraftig åska kan förekomma Kommentar: I samband med åskskurarna kan det bli lokalt stora regnmängder och hårda till mycket hårda vindbyar. Källa: SMHI

2021-06-17 23:19:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Helgen Var: I främst södra halvan Intensitet: Det är torrt i marken med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Risken för brandspridning minskar under måndagen till stor. Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 16:28:25 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 16:28:25 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-17 16:28:25 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till början på nästa vecka Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader på dagarna Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Risken för brandspridning i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2021-06-16 15:13:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: I hela området Intensitet: Det är risk för stor eller mycket stor brandspridning Kommentar: Under fredagen risk för mycket stor till extremt stor brandspridning Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till och med lördag Var: I hela området Intensitet: Varmt med över 26 grader Kommentar: Källa: SMHI

2021-06-07 10:33:08 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och kväll Var: I nordligaste delen. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar med stora regnmängder på kort tid, mer än 35 mm. Kommentar: Mycket stora lokala variationer. Källa: SMHI