Denna station har inte levererat några observationer på 26 dagar.

Väderstation Blackwell Blackwell Tonkawa Airport | New Municipal Airport - senaste observation 2021-03-18 kl 09:55

Vädret just nu
Lufttemperatur
 4,0°
Min
3,0°
kl 07:15
Max
4,0°
kl 09:55
Vindhastighet
10,3 m/s
Frisk vind / Styv bris
Byvind
13,9 m/s
Frisk vind / Styv kuling
Vindriktning
vindpil
Nordnordväst (330°)
Daggpunkt
 2,0°
Luftfuktighet
87%
Lufttryck
1022 hPa
Molntäcke
Mulet
Molnhöjd
549 m
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1615218900000 1616079300000 1615906500000 2003378

Månadsstatistik för Blackwell Blackwell Tonkawa Airport | New Municipal Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Blackwell Blackwell Tonkawa Airport | New Municipal Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,6°* 14,6° 22,7° 25,3°* 32,9°* 34,7° 35,9° 30,9° 24,5° 15,9° 8,7°
2011 6,7°* 9,9° 16,4°* 24,4° 26,7° 36,3°* 39,7° 37,8°* 28,3°* 23,2° 14,7° 8,6° 22,7°
2012 11,8°* 10,6°* 21,4° 24,3°* 29,6°* 33,6°* 38,7°* 35,3°* 30,7° 22,8° 18,9°* 11,2° 24,1°
2013 10,6° 10,0°* 14,5°* 32,3°* 33,4° 33,0° 31,7° 22,1°* 13,4° 7,3°
2014 8,8° 28,5° 31,2°* 32,2° 33,7° 29,6° 24,6°* 12,0°* 7,8°
2015 34,6°* 34,1°* 32,7° 31,4° 24,2°* 17,4° 13,9°*
2016 7,9° 15,6° 20,3° 23,5° 25,4°*
2017 33,2° 36,1° 31,2°* 30,5°* 23,8° 17,1° 9,7°*
2018 9,6°* 11,0° 18,3° 20,2° 31,3° 28,8° 21,4° 12,9° 10,0°*
2019 8,0° 8,5° 14,4°* 22,9° 24,8° 31,5° 34,7° 33,3°* 32,4°* 20,2°* 15,2°* 12,0°* 21,5°
2020 10,5° 10,8°* 18,0°* 22,1° 35,0° 34,7° 33,4° 28,8° 22,0°* 18,1° 9,8°*
2021 8,7°* 4,0°*
Snitt 9,2° 9,6° 17,3° 22,9° 27,4° 33,4° 35,4° 34,0° 30,3° 22,9° 15,6° 9,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,6°* 3,5° 10,4° 14,4°* 23,2°* 22,8° 21,4° 17,2° 8,7° 2,3° -2,8°
2011 -6,9°* -4,6° 4,1°* 9,4° 13,2° 22,2°* 24,7° 23,3°* 13,6°* 9,1° 3,0° -1,2° 9,2°
2012 -2,3°* 0,3°* 8,7° 11,9°* 17,7°* 19,2°* 23,3°* 21,0°* 16,3° 8,6° 3,8°* -1,7° 10,6°
2013 -2,8° -2,0°* 2,3°* 19,0°* 20,1° 20,3° 16,7° 9,3°* 2,2° -5,1°
2014 -5,8° 13,6° 19,8°* 19,1° 20,6° 16,7° 11,8°* 1,1°* 1,0°
2015 21,6°* 23,5°* 19,3° 18,6° 10,8°* 5,0° 1,4°*
2016 -2,7° 0,5° 5,7° 9,5° 13,3°*
2017 19,9° 22,6° 20,1°* 17,0°* 10,9° 5,3° -1,8°*
2018 -4,5°* -2,1° 4,0° 4,8° 17,6° 18,4° 10,2° 0,1° -1,3°*
2019 -2,0° -1,9° 2,9°* 9,9° 14,2° 19,0° 21,5° 22,2°* 21,0°* 8,2°* 0,9°* -0,4°* 9,6°
2020 -0,7° -0,6°* 6,3°* 7,5° 20,2° 22,6° 19,6° 15,0° 8,2°* 5,5° -1,2°*
2021 -0,8°* -6,6°*
Snitt -3,2° -2,2° 4,7° 9,1° 14,9° 20,5° 22,2° 20,9° 17,1° 9,6° 2,9° -1,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 0,9°* 8,3° 16,0° 19,3°* 27,8°* 28,1° 28,0° 23,1° 16,0° 8,4° 1,9°
2011 -1,2°* 1,3° 9,1°* 15,9° 19,4° 28,9°* 32,0° 29,6°* 20,5°* 15,5° 8,1° 2,9° 15,2°
2012 3,6°* 4,9°* 14,3° 17,5°* 23,3°* 26,2°* 30,9°* 27,4°* 23,0° 15,0° 10,4°* 3,9° 16,7°
2013 2,6° 3,2°* 7,3°* 25,4°* 26,2° 26,0° 23,8° 14,9°* 7,0° -0,3°
2014 0,2° 20,5° 25,1°* 25,1° 27,0° 22,4° 17,3°* 5,6°* 4,0°
2015 27,8°* 28,5°* 25,4° 24,4° 16,6°* 10,4° 6,7°*
2016 1,6° 7,3° 12,1° 15,9° 18,8°*
2017 26,2° 28,9° 25,0°* 23,2°* 16,4° 10,3° 3,1°*
2018 1,5°* 3,2° 10,3° 11,4° 24,0° 22,9° 14,9° 5,4° 3,8°*
2019 2,1° 2,1° 7,6°* 15,5° 18,9° 24,9° 27,9° 27,1°* 26,2°* 13,4°* 7,0°* 4,6°* 14,8°
2020 3,9° 4,2°* 11,4°* 13,7° 27,4° 28,1° 26,1° 21,1° 13,9°* 11,0° 3,5°*
2021 3,1°* -2,4°*
Snitt 1,9° 2,7° 10,1° 15,1° 20,6° 26,6° 28,4° 26,9° 23,1° 15,4° 8,4° 3,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,0°* 30,0° 28,0° 33,0°* 37,0°* 40,0° 42,0° 35,0° 32,0° 24,0° 20,0°
2011 23,0°* 27,0° 29,0°* 32,0° 34,0° 40,0°* 44,0° 44,0°* 39,0°* 31,0° 24,0° 19,0° 32,2°
2012 21,0°* 20,0°* 29,0° 33,0°* 34,0°* 42,0°* 43,0°* 43,0°* 42,0° 32,0° 32,0°* 24,0° 32,9°
2013 24,0° 22,0°* 27,0°* 40,0°* 40,0° 41,0° 39,0° 32,0°* 24,0° 20,0°
2014 21,0° 38,0° 35,0°* 40,0° 38,0° 36,0° 34,0°* 24,0°* 16,0°
2015 39,0°* 40,0°* 39,0° 38,0° 33,0°* 26,0° 22,0°*
2016 23,0° 26,0° 28,0° 32,0° 33,0°*
2017 38,0° 42,0° 38,0°* 37,0°* 33,0° 28,0° 20,0°*
2018 20,0°* 25,0° 26,0° 31,0° 35,0° 36,0° 33,0° 23,0° 17,0°*
2019 17,0° 22,0° 25,0°* 30,0° 31,0° 38,0° 39,0° 40,0°* 37,0°* 33,0°* 24,0°* 22,0°* 29,8°
2020 20,0° 22,0°* 27,0°* 31,0° 38,0° 39,0° 39,0° 36,0° 34,0°* 25,0° 19,0°*
2021 17,0°* 22,0°*
Snitt 20,7° 22,4° 27,6° 31,0° 34,0° 38,6° 40,8° 40,4° 37,5° 32,7° 25,4° 19,9°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -8,0°* -3,0° -1,0° 3,0°* 19,0°* 19,0° 12,0° 5,0° 1,0° -8,0° -10,0°
2011 -18,0°* -30,0° -5,0°* -2,0° 1,0° 16,0°* 20,0° 16,0°* 7,0°* -1,0° -5,0° -9,0° -0,8°
2012 -10,0°* -9,0°* -3,0° 4,0°* 10,0°* 9,0°* 20,0°* 16,0°* 10,0° -4,0° -7,0°* -13,0° 1,9°
2013 -12,0° -10,0°* -7,0°* 10,0°* 13,0° 16,0° 8,0° 0,0°* -9,0° -17,0°
2014 -19,0° 0,0° 14,0°* 14,0° 15,0° 7,0° 3,0°* -10,0°* -12,0°
2015 16,0°* 18,0°* 12,0° 12,0° 4,0°* -3,0° -6,0°*
2016 -11,0° -7,0° -4,0° -3,0° 5,0°*
2017 15,0° 19,0° 14,0°* 9,0°* -4,0° -6,0° -13,0°*
2018 -18,0°* -11,0° -5,0° -5,0° 8,0° 5,0° 1,0° -11,0° -7,0°*
2019 -10,0° -11,0° -12,0°* 1,0° 5,0° 11,0° 15,0° 17,0°* 17,0°* -6,0°* -11,0°* -9,0°* 0,6°
2020 -7,0° -10,0°* -3,0°* -1,0° 12,0° 20,0° 15,0° 3,0° -2,0°* -4,0° -10,0°*
2021 -6,0°* -26,0°*
Snitt -12,3° -13,6° -5,3° -1,0° 4,6° 13,6° 17,6° 14,8° 8,3° -0,8° -7,4° -10,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Blackwell Blackwell Tonkawa Airport | New Municipal Airport

Höjd över havet: 313 m

Källa: ICAO