Aktuella temperaturer runt Södra Via - mätt av väderstationer

Kartan visar hur temperaturen är just nu. Temperaturen mäts av väderstationer.